Filtry na węglu aktywnym

Filtry na węglu aktywnym

 

Filtr węglowy przeznaczony jest do usuwania niepożądanych składników takich jak chlor i jego pochodne, substancje organiczne (np. rozpuszczalniki aromatyczne, benzyna), humusowe, fenole, pestycydy, herbicydy itp. z wody do potrzeb bytowo-gospodarczych i zastosowań przemysłowych. Filtracja węglowa służy min. poprawieniu smaku, zapachu, barwy oraz walorów zdrowotnych wody, a także dostosowaniu wody do wymagań technologicznych (np. do usuwania chloru niszczącego membrany w instalacjach odwróconej osmozy). Filtr węglowy szczególnie polecany jest do stacji uzdatniania dla budynków wielorodzinnych i niewielkich osiedli mieszkaniowych. Istotnym zastosowaniem filtra jest uzdatnianie wody dla potrzeb wytwórni napojów, soków itp. Wzrastający poziom zanieczyszczenia wód syntetycznymi związkami organicznymi coraz częściej czyni filtrację węglową niezbędnym elementem technologii uzdatniania.

Zasada działania
Podczas przepływu przez złoże na powierzchni czynnej węgla zachodzi wiązanie cząsteczek rozpuszczonych w wodzie substancji. Te nagromadzone w złożu zanieczyszczenia należy okresowo usunąć przepłukując złoże w kierunku przeciwnym do normalnego przepływu. Popłuczyny odprowadzane są do kanalizacji lub szamba czy wcześniej przygotowanego drenażu. Płukanie złoża przebiega dwuetapowo: przeciwprądowe płukanie wsteczne a następnie płukanie współprądowe układające. Węgiel aktywowany jest dobrą pożywką dla drobnoustrojów nie należy dopuszczać do dłuższych zastojów wody w filtrze i okresowo dezynfekować filtr np. za pomocą podchlorynu sodu.
Znajdź nas na Facebooku