Odżelaziacze, odmanganiacze do wody

Odżelaziacze, odmanganiacze do wody

 
 
 
 

Filtr przeznaczony jest do odżelaziania i odmanganiania oraz usuwanie nieprzyjemnego zapach wody pitnej, którą wykorzystujemy do celów bytowogospodarczych oraz przemysłowych. Duża zawartość żelaza w wodzie uniemożliwia wykorzystanie wody do picia i procesów technologicznych w wielu gałęziach przemysłu,  powoduje zarastanie instalacji. W gospodarstwie domowym szczególnie dokuczliwy jest zły smak oraz wygląd potraw i napojów z niej przyrządzonych, zanieczyszczenia urządzeń sanitarnych, uszkadzanie sprzętu AGD (pralek, zmywarek), piecyków gazowych, instalacji CO itp.


 
Zasada działania
W filtrze zastosowano odżelazianie metodą filtracji na złożu Paterson. Woda surowa musi być wstępnie natleniona poprzez napowietrzanie (np. za pomocą inżektora). Podczas kontaktu czynnika utleniającego z wodą z zbiorniku kontaktowym (w hydroforze przepływowym) związki żelaza przechodzą do formy nierozpuszczalnej w wodzie, a następnie zostają odfiltrowane na złożu filtracyjnym. Nagromadzone w złożu zanieczyszczenia należy okresowo usunąć (regeneracja) przepłukując złoże w kierunku przeciwnym do normalnego przepływu. Istotny jest odpowiednio duży przepływ wody płuczącej zapewniający uniesienie i dokładne wypłukanie złoża. Po zakończonym płukaniu wstecznym, następuje płukanie formujące układające złoże i nadające mu właściwą konsystencję. Popłuczyny odprowadzane są do kanalizacji lub szamba czy wcześniej przygotowanego drenażu. Filtr samoczynnie regeneruje się według programu ustawionego w trakcie instalacji, o ustalonej godzinie (najczęściej w nocy).
 
 
Budowa
Zbiornik na złoże wykonany jest z żywicy epoksydowej wzmacnianej włóknem szklanym. W górnej części butli znajduje się głowica sterująca, wykonana z tworzywa służąca równocześnie do podłączania filtra do instalacji. Element sterujący napędzany jest zegarem, zasilanym za pośrednictwem zasilacza gniazdkowego 220/12V~. Sterowanie przepływem odbywa się poprzez system kanałów i zastawek otwierających lub zamykających odpowiedni otwór głowicy. W filtrze zastosowano złoże filtracyjne Paterson  lub Defeman. Jest to złoże wysoko wydajne, o dużej zdolności zatrzymywania zanieczyszczeń, co wpływa na znaczne obniżenie kosztów płukania. Ze względu na wysoką jakość tego materiału, przepływ wody podczas płukania wstecznego oraz długość jego trwania są znacznie zredukowane. Dodatkową zaletą tego złoża są stosunkowo małe spadki ciśnień podczas filtracji.Filtr przeznaczony jest do odżelaziania i odmanganiania oraz usuwanie nieprzyjemnego zapach wody pitnej, którą wykorzystujemy do celów bytowogospodarczych oraz przemysłowych. Duża zawartość żelaza w wodzie uniemożliwia wykorzystanie wody do picia i procesów technologicznych w wielu gałęziach przemysłu,  powoduje zarastanie instalacji. W gospodarstwie domowym szczególnie dokuczliwy jest zły smak oraz wygląd potraw i napojów z niej przyrządzonych, zanieczyszczenia urządzeń sanitarnych, uszkadzanie sprzętu AGD (pralek, zmywarek), piecyków gazowych, instalacji CO itp.

 

Znajdź nas na Facebooku