Zmiękczacze do wody (odkanieniacz)

Zmiękczacze do wody (odkanieniacz)

 
 
 
 
Zastosowanie
Zmiękczacz przeznaczony jest do zmiękczania a także odżelaziania i odmanganiania na zasadzie wymiany jonowej wody: pitnej, do celów gospodarczo-bytowych, technologicznych i kotłowych. Twardość wody spowodowana występowaniem w wodzie jonów wapnia i magnezu jest przyczyną odkładania się kamienia, który utrudnia przepływ poprzez zwężenie średnicy przewodów, powoduje zmniejszenie prze-wodzenia ciepła w instalacjach kotłowych i co za tym idzie straty czynnika grzewczego, obniżenie sprawności oraz znaczne zwiększenie kosztów ogrzewania/produkcji ciepła. W gospodarstwie domowym szczególnie dokuczliwe jest zwiększenie zużycia środków myjących i proszków do prania, uszkadzanie sprzętu AGD oraz powstawanie zacieków na urządzeniach sanitarnych. Duża zawartość żelaza i manganu w wodzie uniemożliwia wykorzystanie wody do picia (ponadnormatywna zawartość żelaza i manganu w wodzie pitnej może być przyczyna wielu schorzeń) i procesów technologicznych w wielu gałęziach przemysłu (np. w przemyśle spożywczym, papierniczym, włókienniczym, kosmetycznym itp.). W gospodarstwie domowym szczególnie dokuczliwy jest wygląd urządzeń sanitarnych, uszkadzanie sprzętu AGD (pralek, zmywarek), piecyków gazowych, instalacji CO itp.
 

Zasada działania
Podczas przepływu wody przez złoże w postaci specjalnej żywicy jonowymiennej następuje wychwy-tywanie przez cząsteczki złoża jonów wapniowych, magnezowych, żelazawych, manganowych, i amonowych z jednoczesnym uwolnieniem jonów sodowych. Proces ten trwa aż do wyczerpania pojemności złoża. W celu przywrócenia sprawności konieczna jest regeneracja. Proces regeneracji polega na wstępnym przeciw-prą-dowym wypłukaniu zanieczyszczeń mechanicznych a następnie przemyciu żywicy roztworem NaCl pobieranym ze zbiornika solanki w celu wymiany jonów zanieczysz-czeń na jony sodu. Po zakończonym zasalaniu złoże jest płukane w celu usunięcia solanki a następnie układane podczas końcowego płukania. Jednocześnie z płukaniem formującym otwierany jest zawór dopuszczający wodę do zbiornika solanki gdzie tworzy się nasycony roztwór soli potrzebny do następnej regeneracji. Zarówno zanieczyszczenia jak i roztwór solanki odprowadzane są do kanalizacji lub szamba czy wcześniej przygotowanego drenażu. Wszystkie cykle pracy zmiękczacza wykonywane są samoczynnie dzięki automatycznej głowicy sterującej. Filtr samoczynnie regeneruje się według programu ustawionego w trakcie instalacji, o ustalonej godzinie (najczęściej w nocy).
 
 

Budowa
Zbiornik na złoże wykonany jest z żywicy epoksydowej wzmacnianej włóknem szklanym. W górnej części butli znajduje się głowica sterująca, równocześnie do podłączania zmiękczacza do instalacji. Jako złoże jonowymienne zastosowano silnie kwaśną kationitową żywicę. Sterownik napędzany jest zegarem, zasilanym za pośrednictwem zasilacza gniazdkowego 220/12V~. Sterowanie przepływem odbywa się poprzez system kanałów i zastawek otwierających lub zamykających odpowiedni otwór w głowicy.

 

   
Znajdź nas na Facebooku